Angst

Angst is een emotie die je waarschuwt voor gevaar. Hij beschermt je om teleurstellingen te voorkomen. Met zijn waarschuwing kun je jezelf weren tegen gevaar door het nemen van maatregelen of door te vluchten voor gevaar. De emotie is altijd aanwezig. Soms zwak en op de achtergrond, zonder dat je hier bewust van bent, maar hij is er altijd. De angst kan echter ook zeer sterk zijn en nadrukkelijk op de voorgrond treden. Als er sprake is van voortdurende sterke angsten heb je een groot probleem. De angst gaat je leven beheersen en het kan leiden tot een ernstige depressie. Je raakt ervan overtuigd dat je een afwijking hebt en dat maakt de angst nog sterker en verlammender. Het wordt een angst voor de angst. Een bron van heftige paniekaanvallen en psychoses.

Bewustwording angst

Omdat angst in verschillende sterktes kan optreden, zijn er ook verschillen in hoe deze te herkennen is. Voorbeelden waaraan je angst kunt herkennen zijn er veel, bijvoorbeeld verlegenheid, voorzichtigheid, faalangst, zweten, slap op de benen staan, jezelf isoleren, dwang, agressie, paniekaanvallen, psychotisch, etc. In mijn boek geef ik nog veel meer voorbeelden. Ook beschrijf ik het belang om goed bewust te worden van de emotie. Het gevoel herkennen en vooral erkennen is namelijk de eerste stap, hierna komt pas het begrijpen van angst. Bij sterke angsten is herkenning en erkenning geen probleem, maar bij een zwakke angst is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld de angst die je tot voorzichtigheid maant bij het oversteken van een drukke weg. In de volksmond zal voorzichtigheid nooit angst worden genoemd, maar het is wel degelijk de angst die je waarschuwt voor gevaar en dat is maar goed ook.

Schaamte

Mensen met overmatige angsten doen er alles aan om die te verbergen. Ze schamen zich ervoor. Ze zien dat anderen niet bang zijn waarvoor zij dat wel zijn. Anderen durven blijkbaar meer. Daarom voelen ze zich de zwakkere en dat laten ze liever niet zien. Een angstig persoon komt immers niet sterk over, althans dat denken ze. Ze durven zich niet kwetsbaar op te stellen. Niet alle sterke angsten zijn overmatig en worden daarom ook gemakkelijker geuit. Denk bijvoorbeeld aan de sterke angst voor terrorisme of wilde dieren. Niemand schaamt zich hiervoor, terwijl je dat wel doet als je faalangstig bent. Bij paniekaanvallen kan er ook sprake zijn van schaamte, maar niet persé. Zelfs stabiele personen kunnen immers ook hevig schrikken en korte paniekaanvallen krijgen. 

Er is echter niet alleen sprake van schaamte, ook de ontkenning dat er sprake is van angst speelt een rol. Hiervoor beschreef ik al het voorbeeld over voorzichtigheid. De mensen noemen voorzichtigheid, maar bijvoorbeeld ook verlegenheid, liever een gebrek aan durf, maar feitelijk praten we over angst, zij het een onschuldige. Nog erger is als mensen zeggen dat een overdreven voorzichtigheid iemands karakter is.

Piekeren

Als je last hebt van overmatige angsten en heftige paniekaanvallen, pieker je jezelf wezenloos. Waar komt die angst toch vandaan. Je zult en moet het antwoord vinden, anders wordt het leven een grote teleurstelling. Een leven dat wordt beheerst door overmatige angst en waar je niet meer van kunt genieten. Je doorloopt ontelbare scenario’s. Als je denkt dat je eindelijk hét antwoord hebt gevonden, is dat de volgende dag weer ontkracht. Je wordt ’s morgens wakker en je analyses kloppen niet meer. Het piekeren en de paniekaanvallen komen weer in volle sterkte terug. Je kent het wel, twee stappen vooruit en een stap terug of nog erger, drie stappen terug. Je wordt er hopeloos van. 

De rode draad van angst

De essentie van mijn boek is dat je een probleem pas adequaat kunt oplossen als die oplossing gebaseerd is op een kernoorzaak. Een open deur weliswaar, maar toch belangrijk om te noemen. Het begrijpen van oorzaken van emoties is de rode draad van dit boek. De rode draad is een kernoorzaak die alle kritische toetsen of analyses kan doorstaan. Je kunt er geen speld tussen krijgen. De rode draad vormt het mechanisme van elke angst. Het is een antwoord op de vraag hoe de emotie ontstaat en hoe die zich laat gelden. Het mechanisme is onafhankelijk of de emotie nu zwak of sterk is, waarvoor je je nu wel of niet schaamt. Er bestaat maar één rode draad. Een opluchting, het Eureka moment. 

Het begrijpen van de emotie is het eindpunt van het slopende piekeren. Kennis van de rode draad is de start van beheersing en een intrinsieke rust. Een rust die geen energie kost. Geen energie nodig om te piekeren en geen energie nodig om allerlei aangeleerde technieken toe te passen om rust te creëren of rust te behouden. In mijn ogen een schijnrust, een gekunstelde rust.

Controle

Het begrijpen van emoties is een voorwaarde om deze te beheersen, onder controle te houden, in balans te blijven met de andere emoties. Als de emotie sterk is, als je uit balans raakt, als je controle dreigt te verliezen, vraagt deze voortdurend om een actie, maar als je de emotie niet begrijpt, drijft hij je tot wanhoop. Zolang je om antwoorden verlegen zit, pieker je je suf en raak je ervan overtuigd dat je een afwijking hebt. Je hebt een ernstig probleem dat een grote invloed heeft op je functioneren en je geluk. Hoog tijd voor een duurzame oplossing. Op de pagina controle beschrijf ik wat de gevolgen zijn van een dreigend controleverlies. In mijn boek wordt dit thema uitgebreid behandeld in het hoofdstuk stress. 

Angst als maatje

Als je angst begrijpt, ga je die ook koesteren. Het wordt je betrouwbare maatje die het goed met je voor heeft. Hij laat je nooit in de steek. Natuurlijk, een ongelofelijke uitspraak voor mensen die gebukt gaan onder overmatige angsten. Met zoveel pijn willen ze het eerst zien voordat ze het geloven. Heel begrijpelijk, maar geloof me, als je angst tot op het bot begrijpt, wordt het ook jouw waarheid. 

Mentale problemen

In ieder mentaal probleem schuilt angst. Bij problemen is er altijd sprake van angst en zoals gezegd in verschillende sterktes. Omdat een zwakke emotie niet altijd angst wordt genoemd, worden niet alle mentale problemen gekoppeld aan angst. In mijn optiek zijn angst en mentale problemen onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Zonder angst is er geen probleem. Enfin, ik weet zeker dat als je bewust bent hoe de emotie in al haar sterktes voelt, je dit zeker zult beamen.

Boek bestellen

Het boek is verkrijgbaar als paperback of als E-book. Het boek of E-book is ook te bestellen op andere sites en via de boekhandel. Je kunt ook naar de pagina boek gaan voor meer informatie.  

Kind met angst, wanhoop en paniekaanvallen.