Boek

ANGST » Boek

In dit boek schrijf ik over teleurstellingen en de negatieve gevolgen hiervan. Heftige en/of vele teleurstellingen kunnen de sterkte van de emotie angst vergroten. Versterkte angsten, overmatige angsten, treden voortdurend op de voorgrond en vragen om een actie, maar als je die angsten niet begrijpt, drijven ze je tot wanhoop. Teleurstellingen kunnen tegelijkertijd ook het waardeoordeel over jezelf beïnvloeden. Hoe negatiever het oordeel, des te sterker is de kans op een depressie. 

In mijn visie is controle, beheersing van sterke emoties, alleen mogelijk met kennis van de oorzaak van die emoties. Dat is de basis, de rode draad, van dit boek. Het is een nieuwe theorie voor het overwinnen van overmatige angst en een depressie. Ook komen aan bod de onderwerpen boosheid, stress, dwang, verslaving, burn-out en pesten. 

Dit boek is een zelfhulpboek met antwoorden die je verlossen van het piekeren, die je verlossen van de wanhoop. Het is geen boek met voorbeelden van technieken om jezelf in toom te houden, maar een boek met antwoorden op je vragen. In mijn optiek bieden alleen antwoorden een duurzame oplossing en een duurzame oplossing is nu juist het doel van dit boek. 

Motivatie boek

Als persoon ben ik altijd op zoek naar de kernoorzaak van problemen. Ik ben nooit tevreden met ingewikkelde of gekunstelde antwoorden. Alleen een oplossing die gebaseerd is op een kernoorzaak kan alle kritische toetsen en analyses doorstaan. Dat is mijn overtuiging en het wordt bewezen door de praktijk. Een verdere analyse (piekeren) is niet meer nodig en daarom brengt dat rust en tijd voor een nieuwe uitdaging.

In de tijd dat ik zelf geconfronteerd werd met een zware overspannenheid ging ik ook hier mijn analytische vaardigheden op los laten. Ik was niet tevreden met de diversiteit aan antwoorden in boeken, cursussen, reguliere en alternatieve hulpverleners. Ze waren te ingewikkeld en te gekunsteld en het bracht me geen duurzame rust. Ik wilde mijn energie niet verspillen aan het toepassen van technieken die rust zouden moeten creëren, omdat dat in mijn ogen een schijnrust is. In het hoofdstuk ‘Mijn Zoektocht’ van het boek geef ik argumenten waarom ik juist niet heb gekozen voor een bepaalde aanpak. 

De rode draad heb ik gelukkig gevonden. Namelijk de kernoorzaak van angst en depressies. Een rode draad die alle toetsen heeft doorstaan en nog nooit ter discussie is gesteld, ook niet in eerdere uitgaven van mijn boek. Mijn doelstelling is om veel mensen die worstelen met mentale problemen deelgenoot te maken van deze theorie en daarom een hele goede reden om dit boek uit te geven. Het is een theorie die mijn levensverhaal is geworden. 

J. Strik

Zijn er vragen dan kun je altijd contact met me opnemen.

Bestellen Boek

Bestellen E-Book

Omslagfoto van het boek Angst, Depressie en Controle.