Controle

ANGST » Controle

Controle en controleverlies zijn begrippen die vaak worden gebruikt, maar wat er nu feitelijk mee wordt bedoeld, is helemaal niet zo duidelijk. Wel is een sterk verlies aan controle herkenbaar aan het gedrag. Bijvoorbeeld totale paniek, ongeremd agressief gedrag, totale gekte en nog veel en veel meer. Meer voorbeelden beschrijf ik in mijn boek. Er kan echter ook sprake zijn van een controleverlies dat niet of helemaal niet zo eenvoudig is af te leiden uit het gedrag. Het verlies van controle wil je niet laten zien. Je schaamt je voor controleverlies en je wil dit zo veel mogelijk verbergen. Een gevleugelde uitspraak van mij is: “De schaamte maakt de beste maskers”. Ik weet zeker dat ik de betekenis hiervan niet verder hoef toe te lichten.  

Controle en stress

In mijn definitie is er sprake van een verlies aan controle als je het gevoel hebt dat je je niet (voldoende) kunt beschermen tegen gevaar. Dat gevoel treedt op als je emoties in onbalans raken. Bijvoorbeeld bij een hevige angst. Bij controleverlies nemen de emoties het over van het verstand. Emoties in onbalans roepen stress op. Je moet aan de bak. Je moet een probleem oplossen. De stress zet je aan, zet je onder druk, om controle te verkrijgen. In mijn boek ga ik hier uitgebreid op in.

Ik beschrijf ook wat de gevolgen zijn als je niet in staat bent een probleem op te lossen, als de stress blijft aanhouden. De stress kan zo sterk zijn dat deze je tot wanhoop drijft. Een verlies van controle dreigt. De aanhoudende stress is een valkuil voor ongezond gedrag en een risico voor een ernstige verslaving. Je bent dan de stress zelf aan het bestrijden, terwijl de oorzaak, een onbalans in je emoties, niet wordt aangepakt.

Afhankelijk van de onbalans in emoties en dus de sterkte van stress, hoeft het verleis van controle lang niet altijd een groot probleem te zijn. Soms ben je er zelfs niet van bewust. Het wordt pas een probleem als de stress hevig is en aanhoudt. Dan is er sprake van een serieus mentaal probleem dat zich in verschillende vormen kan uiten. Naast een verslaving ligt ook een depressie op de loer. Als je zelf geen oplossing weet, geen controle kunt verkrijgen, is hulp belangrijk. Maar al te vaak is schaamte de reden dat je geen of pas laat hulp zoekt. Ik zou zeggen, gun jezelf antwoorden, het maakt je een stuk gelukkiger. 

Bestellingen

Voor bestellingen klik op de link van de paperback of van het E-book. Het boek of E-book is ook verkrijgbaar op andere sites en via de boekhandel. Je kunt ook naar de pagina boek gaan voor meer informatie.  

Een balans in evenwicht, in controle.